نکات امنیتی

استفاده از سایت

در زمان استفاده از سایت، توجه نمایید که آدرس مرورگر شما حتما exchangekon.com باشد.
برخی افزونه ها یا اپلیکیشن ها یا بد افزارها، ممکن است صفحه سایت در حال بازدید شما را تغییر دهند و باید نسبت به این موضوع آگاهی کامل را داشته باشید.

تلگرام و شبکه های اجتماعی

در حال حاضر تنها راه ارتباطی سایت است. در صورت هرگونه تغییر حتما این قسمت ابتدا به روزرسانی خواهد شد.
در حال حاضر تنها سایت جهت پشتیبانی است. در صورت هرگونه تغییر حتما این قسمت ابتدا به روزرسانی خواهد شد.
در حال حاضر سایت هیچ ربات تلگرامی ندارد. در صورت هرگونه تغییر حتما این قسمت ابتدا به روزرسانی خواهد شد.
در تلگرام، صرفا روش استفاده از سایت؛ در صورت نیاز؛ توضیح داده می شود.
هیچگونه توافق مالی یا تبادل مالی یا تبادل اطلاعات مهم نظیر نام کاربری و پسورد حسابهای مختلف و غیره، در تلگرام سایت انجام نمی شود. در تلگرام صرفا در خصوص نحوه استفاده از بخشهای مختلف سایت، به سوالات شما پاسخ داده می شود.
آدرس سایت در دیگر شبکه های اجتماعی صرفا همان هایی است که در صفحات سایت درج شده است.

شماره کیف پول

از صحت شماره کیف پول خودتان مطمئن شوید و شماره کیف پولی که درج می کنید را به صورت چشمی چک کنید و صرفا به کپی و پیست کردن اکتفا نکنید. در بخش پیش نمایش خرید حتما شماره کیف پول خودتان را مجدد چک کنید و سپس اقدام به پرداخت نمایید. همچنین از کیف پول های معتبر استفاده کنید.

اطلاعات حساب بانکی

از صحت شماره حساب بانکی، شماره کارت بانکی و دیگر اطلاعات حساب بانکی خودتان مطمئن شوید.

 

برای دیگران خرید نکنید

از دریافت مبلغ از دیگران و خرید ارز های دیجیتال برای آنها خودداری نمایید. مبالغ دریافتی در اکثر موارد از حسابهای بانکی هک شده است و شما به عنوان متهم این هک شناخته خواهید شد.